Zavolajte nám

+421 948 760 620

Vyberte si strechu od nás!

Samozrejmosťou kždej strechy je, že spĺňa svoju prvoradú úlohu – ochranu interiéru pred vonkajším prostredím a jeho vplyvom.

PLOCHÉ STRECHY A JEJ VÝHODY 

Strešný plášť by po celú dobu svojej životnosti mal plniť funkciu hydroizolačné a tepelne izolačné ochrany stavebného diela pred nepriaznivými vplyvmi vonkajšieho prostredia. Pôsobenie vonkajších a vnútorných faktorov má zásadný vplyv na fyzický stav, životnosť a požadovanú funkciu strešného plášťa a tiež na jeho tepelne izolačné vlastnosti.
Poskytujeme všetky typy hydroizolácií a tepelných izolácií plochých striech na novostavbách a rekonštruovaných budovách.

Podľa priania zákazníka navrhneme vhodné technické riešenie a materiál.

Prednosťou plochej strechy je minimalizácia tepelných únikov. Zateplenie plochej strechy s miernym sklonom (do 10°) je výhodnejšie – zatepľuje sa v jednej rovine, čo významne znižuje tepelné mosty.
Spoľahlivú plochú strechu s požadovanými vlastnosťami pre energeticky úsporné a nízkoenergetické domy možno zrealizovať aj v prijateľných cenových úrovniach. V minulosti vyvažovala ekonomickú dostupnosť plochých striech ich nižšia životnosť. Dnes to už neplatí. Vďaka technickým parametrom moderných materiálov a ich starostlivo skombinovanej skladbe bude plochá strecha funkčná a zachová si pôvodný vzhľad počas celej životnosti. Tá môže byť viac než 30 rokov. Navyše, budúci užívateľ nemusí realizovať špeciálnu strešnú konštrukciu – krov, čo takisto znamená úsporu nákladov.

DOBRÁ RADA

ku každej streche je potrebné pristupovať individuálne, bez predsudkov a „zaručených receptov na riešenie“. Hydroizoláciu vašej stavby radšej nepodceňovať a to čo bolo použité inde nemsí platiť aj pre vás.
nikdy sa nespoliehajte na pôvodný projekt – s najväčšou pravdepodobnosťou sa existujúci stav líši od pôvodného projektu odporúčame, aby samotnému návrhu rekonštrukcie strechy, alebo inej časti stavby a jej hydroizolácia, predchádzal podrobný stavebno-technický prieskum.

A posledná rada – zverte svoju hydroizoláciu, profesionálnej firme. Oboznámte sa s viacerími technologickými a cenovými ponukami.

ZÁKLADNÉ SKLADBY PLOCHÝCH STRIECH

skladba izolácie

Jednoplášťová plochá strecha sa môže zhotoviť s klasickým poradím týchto vrstiev:
• parozábrana – zabraňuje prenikaniu vodných pár do strešného plášťa;
• tepelná izolácia – zabezpečuje dostatočný tepelný odpor strešnej konštrukcie, účinne bráni úniku tepla z domu a podporuje tepelnú pohodu bývania. V domoch, ktoré šetria energiou, je táto vrstva mimoriadne dôležitá;
• povlaková krytina – hlavná hydroizolačná vrstva.
Moderným vylepšením takýchto striech sú „inteligentné“ parozábrany s variabilným difúznym odporom, ktoré zvyšujú spoľahlivosť a bezpečnosť tejto konštrukcie.

Ďalšou možnosťou je realizácia strechy s obráteným poradím vrstiev, ktorá si nevyžaduje aplikáciu parozábrany, čo predstavuje ušetrenie financií. Súčasťou tejto konštrukcie je extrudovaný polystyrén, ktorý stojí o niečo viac ako penový polystyrén. Nevýhodou je to, že sa voda dostane až na hydroizoláciu, čo zvyšuje riziko väčších tepelných strát. S vodou často prichádza nános semien, ktoré v miestach medzi hydroizoláciou a tepelnou izoláciou môžu začať klíčiť. Ak nie je hydroizolácia dostatočne odolná proti prerastaniu koreňov, môže sa porušiť. Výhodou strechy s obráteným poradím vrstiev je, že v nej nedochádza ku kondenzácii vodnej pary. Do energeticky úsporných domov je vhodnejšia strecha s klasickým poradím vrstiev.
Plochá strecha ponúka svojim užívateľom pri jednoduchej a rýchlej realizácii všetky dostupné variabilné možnosti povrchových úprav

Vhodný hydroizolačný systém

PVC fólie

pvc izolácia

Dnes sa v energeticky úsporných domoch kladie dôraz predovšetkým na správnu hrúbku tepelnej izolácie. V súčasnosti sa na strechách domov objavujú hydroizolácie v podobe PVC fólií napr. Fatrafol, Danopol, Sikaplán, Alkorplan, prírodných polyolefínových fólií alebo modifikovaných asfaltovaných pásov napr. Velbit, Vedag, Parabit, Nitrabit, Novaglass, ktoré majú, na rozdiel od svojich oxidovaných predchodcov, lepšie teplotné aj technické vlastnosti.

Bituménové asfaltové pásy

asfaltové pásy

Výhodou asfaltovaných pásov je možnosť ich realizácie v dvojvrstvovom hydroizolačnom systéme. Dvojvrstvový systém poskytuje investorom i realizačným spoločnostiam výraznú istotu, že strecha bude dlhodobo funkčná. V praxi, najmä z finančných dôvodov, ľudia často siahajú po jednovrstvovom hydroizolačnom systéme, ktorý možno realizovať PVC fóliami i asfaltovými pásmi. V tom prípadne je však nevyhnutné klásť dôraz na profesionalitu realizačnej spoločnosti. Významnou výhodou asfaltovaných pásov, ktorú užívatelia domu ocenia najmä v budúcnosti, je možnosť ich jednoduchších opráv.

 

Činnosť

Nezabudnite!

Overení a vyškolení pracovníci znamenajú, že za ich prácou nájdete veľa spokojných zakázníkov. Preto naše odporúčanie je, že vždy treba kvalitu brať ako hlavný faktor. Proste spkojnosť rovná sa kvalita obzvlášť to platí pri izoláciách a to dvakrát.

Cenová ponuka GRÁTIS

Napíšte nám