Zavolajte nám

+421 948 760 620

Hydroizolácia základov, spodnej stavby realizovná v podloží.

Zárukou nepriepustnosti stavby je dôkladne vybudovaná hydroizolácia, ktorá zabráni trvalému poškodeniu a znehodnoteniu budovy.

Hydroizolácia spodnej stavby je zložitý systém, ktorý chráni stavebné dielo pred pôsobením vlhkosti a vody obsiahnutej v pôde (čiže podpovrchovej vody), ale aj atmosférických zrážok (dažďa a pod.). Izolácia sa umiestňuje na tej strane konštrukcie, z ktorej pôsobí voda. V prípade, že voda (najmä tlaková) pôsobí z obidvoch strán stavebnej konštrukcie, navrhuje sa hydroizolácia na obe strany stavebnej konštrukcie.

asfaltove pasy hydroizolacia

Prvým krokom je hydrogeologický prieskum

 

Predpokladom správneho návrhu hydroizolácie proti tlakovej vode je hydrogeologický prieskum. Prostredníctvom prieskumu sa zisťujú geologické a hydrogeologické vlastnosti zeminy a vody. Vhodný spôsob hydroizolácie treba navrhnúť na základe druhu základovej pôdy, diagnostiky hydrofyzikálneho zaťaženia pôsobiaceho na spodnú stavbu, nepriepustnosti zeminy, najvyššej hladiny podzemnej vody a jej chemického zloženia. Zistené poznatky slúžia na správny výber materiálov na hydroizoláciu, na stanovenie rozsahu stavebnotechnických opatrení, vďaka ktorým bude možné tlakovú vodu odviesť, prípadne znížiť jej pôsobenie na objekt.

 

Rozdelenie hydroizolácií spodnej stavby

 

Pod hydroizolácie spodných stavieb patria hydroizolácie stenových konštrukcií a vodorovné izolácie podlahových konštrukcií. Zvislé i vodorovné hydroizolácie by sa mali vyznačovať predovšetkým tesnosťou a brániť prieniku vody do samotnej stavby. Hydroizolácie sa z hľadiska hydrofyzikálneho zaťaženia rozdeľujú na:
a) izolácie proti zemnej vlhkosti,
b) izolácie proti gravitačnej (stekajúcej) vode,
c) izolácie proti tlakovej vode,
d) izolácie proti agresívnej vode. 

Dnes sa však kladie dôraz aj na vlastnosti hydroizolácie a jeho odolnosti proti radónu. Teda proti radónová hydroizolácia.
 

IZOLOVANIE STAVBY PROTI TLAKOVEJ VODE

 

SZhotovenie izolácie spodnej stavby proti tlakovej vode je komplikovaný a náročný proces. Správnemu postupu predchádza niekoľko krokov, ktorými možno dosiahnuť vodotesnú spodnú stavbu. Dôležitú úlohu pri výbere hydroizolácie zohrávajú vlastnosti zeminy. Ak sa objekt zakladá do nepriepustnej zeminy, môže sa po zhotovení stavby v zásypoch okolo objektu, ktoré sú z priepustnej zeminy, hromadiť zrážková voda. V prípade, že nie je navrhnutý drenážny systém, tvorí táto voda súvislú hladinu, ktorá pôsobí na hydroizolačný systém tlakom. Škodám v dôsledku nesprávne položenej hydroizolácie sa možno vyhnúť len zvýšenou pozornosťou venovanou spodnej stavbe na začiatku výstavby. V prípravnej fáze realizácie spodnej časti objektu treba konzultovať návrh hydroizolácie s odborníkom. Po ukončení stavebných prác na objekte je hydroizolácia často ťažko prístupná a v prípade porúch si vyžaduje nákladné opravy, v niektorých prípadoch je rekonštrukcia dokonca nemožná. 

 

izolácia základov - hydroizolácia stavby

 

 
 

 

Činnosť

Nezabudnite!

Overení a vyškolení pracovníci znamenajú, že za ich prácou nájdete veľa spokojných zakázníkov. Preto naše odporúčanie je, že vždy treba kvalitu brať ako hlavný faktor. Proste spkojnosť rovná sa kvalita obzvlášť to platí pri izoláciách a to dvakrát.

Cenová ponuka GRÁTIS

Napíšte nám

Ponuka práce

Ponuka práce

Hľadáme pracovníka na stavby v Bratislave! Ak ste ochotný pracovať v dynamickom prostredí a máte záujem o stabilnú prácu na rôznych projektoch, máme pre vás skvelú príležitosť. Vyplňte náš dotazník na našej webovej stránke a my sa vám ozveme s viac informáciami. Pridajte sa k nášmu tímui a spoločne staviame lepšiu budúcnosť!

DOTAZNÍK