Informácie zo sveta izolácií

Novinky

Voda. Dobrý priateľ, nepríjemný protivník

Publikované dňa: 13.12.2016
Voda je základ života na zemi. Vyskytuje sa vo všetkých skupenstvách a za normálnych okolností je bez kalórií, zvláštnej chuti, farby a zápachu. Bez vody by život tak, ako ho poznáme, neexistoval. Voda je výborný sluha, ale tiež mimoriadne zlý pán. Oheň zahasíte, s vodou si len tak ľahko neporadíte. Voda na vás číha zovšadiaľ, zospodu i zvrchu. Boj s ňou býva často nerovný, my však vieme, ako jej pôsobenie účinne eliminovať. Hydroizoláciou sa zaoberáme niekoľko rokov a boj s vodou považujeme za svoje poslanie. Zaoberáme sa hydroizoláciami plochých striech, základov a spodnej stavby. Naši certifikovaní pracovníci – izolatéri –, majú dlhoročné skúsenosti a na hydroizoláciu používajú tie najkvalitnejšie materiály.   Viac: Informácie »

Dobrá rada

Publikované dňa: 29.07.2015
 • ku každej streche je potrebné pristupovať individuálne,    bez predsudkov a „zaručených receptov na riešenie“ • nikdy sa nespoliehajte na pôvodný projekt – s najväčšou   pravdepodobnosťou sa existujúci stav líši od pôvodné-ho projektu • odporúčame, aby samotnému návrhu rekonštrukcie   predchádzal podrobný stavebno-technický prieskum • návrh skladby strešného plášťa musí zohľadňovať existujúci   stav a tepelno-technické požiadavky noriem • hydroizolačný systém si nechajte navrhnúť na váš konkrétny   stav plochej strechy • nešetrite na drobnostiach, ktoré sa zdajú nepodstatné,   ale majú dôležitú funkciu pre celkovú dlhodobú funkč-   nosť hydroizolačného systému • a posledná rada – zverte svoju strechu profesionálnej firme.  Viac: Informácie

Informácie

Nezabudnite!

Overení a vyškolení pracovníci znamenajú, že za ich prácou nájdete veľa spokojných zakázníkov. Preto naše odporúčanie je, že vždy treba kvalitu brať ako hlavný faktor. Proste spkojnosť rovná sa kvalita obzvlášť to platí pri izoláciách a to dvakrát.
 

Cenová ponuka GRÁTIS

 

Viac

Ponuka práce

Ponuka práce