PREHLÁSENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

IZOMSK s.r.o., prehlasuje, že všetky osobné údaje sú považované za prísne dôverné a je s nimi zaobchádzané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. V žiadnom prípade neposkytujeme tieto údaje tretej strane.

 

K čomu údaje slúžia?
Tieto základné osobné údaje ako meno, mailová adresa, mesto, ... slúžia len pre potreby spoločnosti IZOMSK s.r.o., so sídlom Jašíkova 7, 821 03 Bratislava.
A k možnosti spätného kontaktu so zákazníkom.

Kontakt

Nezabudnite!

Overení a vyškolení pracovníci znamenajú, že za ich prácou nájdete veľa spokojných zakázníkov. Preto naše odporúčanie je, že vždy treba kvalitu brať ako hlavný faktor. Proste spkojnosť rovná sa kvalita obzvlášť to platí pri izoláciách a to dvakrát.
 

Cenová ponuka GRÁTIS

 

Viac

Ponuka práce

Ponuka práce